Kontrakt coachingowy – konkrety w 9 krokach

Skoro wiemy już dlaczego staranne przygotowanie i uzgodnienie kontraktu coachingowego jest tak istotnym elementem wspólnej pracy to teraz konkretne kwestie, które – jak wynika z mojego doświadczenia – powinny zostać w kontrakcie uwzględnione.

1. Sesja coachingowa

 • czym jest? – tu przydaje się „demo” czy tzw. „sesja zerowa”, zwłaszcza w przypadku klientów, którzy jeszcze nie mieli do czynienia z coachingiem;
 • jak się odbywa? – np. osobiste spotkanie, Skype, rozmowa telefoniczna;
 • ile czasu trwa – w moim przypadku jest to ok. półtorej godziny lub nawet nieco więcej; wiem, że niektórzy koledzy po fachu pracują w oparciu o krótsze sesje.

2. Proces coachingowy

 • czym jest? – z mojego doświadczenia wynika, że warto by elementem wyjaśnienia tego pojęcia były konkretne przykłady;
 • jak długo trwa? – liczba sesji, odstępy między sesjami itp.

3. Terminy sesji

 • jakie terminy są brane pod uwagę? – to będzie zależało m. in. od możliwości czasowych obu stron, np. typowe godziny pracy, godziny popołudniowe (z prywatnymi klientami najczęściej pracuję po 17-tej), weekendy, określone dni tygodnia itp.
 • z jakim wyprzedzeniem terminy sesji będą uzgadniane? – dobrze, by obie strony mogły sobie sesję dogodnie zaplanować; ja zwykle dostosowuję się do klientów (niektórzy planują z dużym wyprzedzeniem a inni najwyżej z kilkudniowym);
 • zasady zmiany terminów – do kiedy i ile razy można zmienić termin „bezkarnie” a w jakich sytuacjach obowiązują kary umowne oraz jakie to kary. Uwaga! Przypominam o zasadzie symetrii umów. Jeśli za jakieś działanie klient jest obciążony karą (np. po zbyt późnym odwołaniu za następną sesję płaci więcej) to coacha obowiązuje identyczna zasada (tzn. jeśli zbyt późno odwoła sesję to obniża swoje wynagrodzenie za kolejną).

4. Wynagrodzenie coacha

 • za co klient płaci? – za sesję na pewno ale może również za telefoniczne konsultacje między sesjami? albo za inną pracę coacha? W moim wypadku jest to tylko opłata za sesję – uważam, że tak jest ok.;
 • wysokość wynagrodzenia wraz z doprecyzowaniem ile za co – np. kwota x netto + 23% vat za każdą sesję albo za każdą godzinę (zegarową, lekcyjną…) sesji;
 • podstawa płatności – faktura, rachunek, jakiś rodzaj umowy cywilnoprawnej…
 • sposób płatności – gotówka, przelew;
 • termin płatności.

5. Miejsce odbywania sesji

 • w przypadku coachingów sponsorowanych przez firmy zwykle jest to siedziba firmy / biuro klienta ale zawsze warto się upewnić czy obie strony tak uważają…
 • w przypadku coachingów prywatnych bywa różnie – czasem jest to jakaś spokojna knajpka, czasem mieszkanie klienta lub coacha a czasem specjalnie w tym celu wynajęta na kilka godzin sala (i tu należy uzgodnić kto pokrywa koszt wynajmu i na jakiej zasadzie).

6. Materiały pomocnicze

 • w mojej pracy są to albo rekwizyty czy materiały potrzebne do zadań coachingowych jakie rekomenduję klientowi (i wtedy mam je ze sobą lub przesyłam mejlem), albo książki, do których przeczytania zachęcam (wtedy ustalam z klientem czy mogę mu książkę pożyczyć czy chce ją sobie kupić)

7. Dokumentacja coachingu

 • warto mieć na kolejnych sesjach wgląd w „dane historyczne” by móc się do nich odnieść. Jednocześnie dobrze by klient miał kopie wykonanych przez siebie pisemnych zadań ale…nie każdy będzie pamiętał aby je za każdym razem przynosić na sesję. Dlatego, jeśli sesje nie odbywają się stale w tym samym miejscu (np. w biurze klienta) dobrze jest wspólnie ustalić jak o to zadbać;
 • dokumentacja MUSI być poufna a zatem przechowywana w bezpieczny sposób;
 • należy także ustalić co dzieje się z nią po zakończeniu procesu coachingowego – np. czy jest oddawana klientowi czy niszczona i przez kogo. Nie przechowuję pisemnych zadań coachingowych klientów ze względu na bezpieczeństwo informacji.

8. Zakończenie coachingu

 • na jakich zasadach strony kończą współpracę? – czy jest to po prostu konkretna liczba sesji (zwykle w coachingach sponsorowanych przez firmy) czy moment kiedy klient uzna, że osiągnął cel coachingowy, czy jeszcze inaczej.
 • ważne jest aby coaching zakończył się sesją podsumowującą. To znaczy, że obie strony muszą wiedzieć, że jest to ostatnia sesja. Być może ostatnia sesja „na teraz” – czasem klienci po jakimś czasie wznawiają pracę lub potrzebują dodatkowych, pojedynczych sesji żeby łatwiej rozwiązać konkretny problem.

9. Inne kwestie…zależnie od potrzeb wszystkich zainteresowanych stron.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *