Jak pomagam

Jestem „wzmacniaczem”:-) Osoby, które zdecydowały się na współpracę ze mną już po kilku sesjach czuły się silniejsze i odzyskiwały wiarę w to, że potrafią ułożyć swoje sprawy w taki
sposób, jaki jest dla nich ważny. Potwierdzają to liczne referencje, miedzy innymi te dostępne na moim profilu LinkedIn oraz fanpejdżu na Facebooku 
Poniżej piszę o coachingu i o tym w jaki sposób zwykle pracuję ze swoimi klientami. Możesz poczytać albo możesz skontaktować się ze mną i zadać pytania.
Coaching po mojemu
Określenie „coaching” przypisywane jest obecnie różnym sposobom pracy i działaniom. Wiele z nich według mnie nie zasługuje na to miano. Z licznych definicji i sposobów rozumienia coachingu
mnie najbliższe są te, które mówią o wspieraniu rozwoju, szerszym wykorzystywaniu potencjału klienta, pomaganiu klientowi w dostrzeżeniu jego zasobów i możliwości. Oznacza to, że praca skupia się wokół mocnych stron osoby korzystającej z coachingu (coachee) oraz wokół wzmacniania obszarów wymagających poprawy. Przyjemnym „skutkiem ubocznym” coachingu bywa poprawa nastroju wynikająca z dostrzeżenia przez klienta swoich zalet, których wcześniej nie widział, lub o których z jakichś powodów zapomniał…
Moje osobiste podejście do coachingu opiera się na wyobrażeniu coacha jako „majtka w bocianim gnieździe”. Kapitanem statku jest, naturalnie, klient. Coach, stojąc nieco z boku, dostrzega nierzadko kwestie, które w codziennym zaangażowaniu w zadania operacyjne umykają z pola widzenia. Jego zadaniem jest pomóc klientowi w dotarciu do wybranego miejsca. W miarę możliwości z dala od raf… Posługuje się w tym celu różnorodnymi technikami, dzięki którym klient może dostrzec istotne dla siebie cele i rozwiązania oraz wybrać drogę do ich osiągnięcia. Dba przy tym o to, aby – zgodnie z ideą coachingu i mentoringu – to klient dokonywał wyborów i podejmował decyzje.
W coachingu pracuje się nad osiągnięciem określonego celu. Najczęściej jednak trafiają do mnie osoby poszukujące – takie, które odczuwają dyskomfort i chcą coś zmienić ale początkowo nie są w stanie precyzyjnie sformułować celu. Dlatego pomagam przeanalizować sytuację, określić obszary, nad którymi klient chce się zastanowić a następnie doprecyzować cel (więcej na ten temat przeczytasz w tekstach „Cel w coachingu” i „Eko cel w coachingu”). Nierzadko wędruje się do tego celu nieco krętą drogą, czasem po drodze cel ulega zmianie czy korekcie. Jednak aby cały proces był konstruktywny ważne by obie strony – coach i osoba z coachingu korzystająca – pamiętały jaki jest cel. Zdarza się oczywiście, że meandrując różnymi ścieżkami klienci tracą swój cel z oczu. Wtedy przypominam go i wspólnie sprawdzamy czy ciągle jest aktualny.
 
„Klient zna odpowiedzi. Coach zna pytania.” (z materiałów szkoleniowych ICC)
Wszystko to, co dzieje się od rozpoczęcia coachingu do jego zakończenia jest nazywane „procesem coachingowym”. Moje doświadczenie mówi, że często ten proces trwa nawet dłużej… Bo coaching to nie tylko praca wykonywana podczas sesji coachingowych czyli spotkań klienta (coachee) z coachem. To także wykonywane przez klienta „prace domowe” i „zadania wdrożeniowe”. To przemyślenia, refleksje i spostrzeżenia oraz zmiany dokonywane w codziennym życiu.

Zainteresowało Cię to, co przeczytałaś / przeczytałeś? Zapraszam do kontaktu

Wybierz sobie coacha
Wybór coacha jest jedną z podstaw sukcesu procesu coachingowego. Dlatego zawsze zachęcam swoich potencjalnych klientów by oprócz mnie spotkali się jeszcze przynajmniej z jedną lub dwiema
osobami – tak, by mogli wybrać tę, z którą czują się najlepiej. Zdarza się jednak, że ktoś już po pierwszej rozmowie potwierdza, że chce pracować właśnie ze mną. Nierzadko trafiają do mnie osoby, które spotkałam przy innych okazjach (szkolenia, konferencje itp.) zatem znają mnie już trochę i wybór uznają za dokonany.
Pamiętaj – to Ty decydujesz, czy chcesz pracować z danym coachem!
Na początek bez zobowiązań
Zależy mi na świadomym dokonywaniu wyboru przez moich klientów. Dlatego  zawsze organizuję tzw. „sesję zerową”. To może być rozmowa osobista, telefoniczna, „skajpowa” itp. Nie wiąże się ona z żadnymi zobowiązaniami. W moim przypadku jest również bezpłatna. Poza szansą „odpytania” mnie i poznania klient ma także możliwość opowiedzenia o sobie i zagadnieniu, nad którym chce pracować. Może też „zobaczyć” (usłyszeć?, poczuć?) próbkę pracy coachingowej.
Pierwsze spotkanie jest również dobrym czasem na uzgodnienie najważniejszych elementów kontraktu coachingowego czyli zasad pracy, na jakie obie strony się umawiają. O kontrakcie coachingowym mówią m.in. posty „Kontrakt coachingowy – najpierw ideolo” oraz „Kontrakt coachingowy – konkrety w 9 krokach”.
Ostateczną wersję kontraktu podpisuję zwykle z klientami podczas pierwszej sesji czyli wtedy, kiedy zdecydowali już, że chcą pracować właśnie ze mną.
Ważne! Coaching to sposób pracy w dużym stopniu oparty na uczciwości coacha, jego indywidualnych umiejętnościach i osobistej ocenie co jest etyczne a co…już nie. Nie ma na rynku niezależnej organizacji oceniającej kwalifikacje czy zasady pracy coacha. Dlatego dokonuj przemyślanego wyboru. Zadawaj pytania! Pytaj o doświadczenie zawodowe (obecne i wcześniejsze), certyfikaty, referencje. A także o wartości, jakimi coach się kieruje czy konkretne sytuacje, które Cię interesują.
Ze względu na zróżnicowane postrzeganie coachingu napisałam 2 teksty opisujące jak ja rozumiem coaching. Ten przyjazny;-) Jeśli Cię to ciekawi to zapraszam postu „Przyjazny Coaching.
Jaki to coaching?” i „Przyjazny Coaching – spotkania, na które się czeka”
Coaching + mentoring
W mojej pracy z klientami umawiam się zwykle na coaching z elementami mentoringu i doradztwa. Oznacza to, że czasem podrzucam swoje pomysły lub wiedzę wynikająca z obszernego doświadczenia (mojego własnego i moich klientów;-) Jednak to ZAWSZE KLIENT DOKONUJE WYBORU I PODEJMUJE DECYZJĘ.  Moje podpowiedzi służą wyłącznie powiększeniu puli pomysłów lub pokazaniu jakichś możliwości, których klient w danej chwili nie dostrzega.
Coach – nie ekspert
Coach nie musi być ekspertem w dziedzinach, nad którymi będzie pracować z klientem (coachee). Wystarczy jeśli ogólnie zrozumie uwarunkowania. Wiedza potrzebna jest klientowi. Rolą coacha jest pomoc w jej wydobyciu i odpowiednim wykorzystaniu. Dobry coach jest świetnym wsparciem do szukania własnych rozwiązań klienta. Jego zadaniem jest wsparcie klienta w znajdowaniu jego
własnych dróg  – takich, którymi klient będzie najchętniej wędrować. To klient wybiera rodzaj zmiany, kierunek rozwoju i odpowiadający mu sposób pracy.
Jeśli Cię zainteresowało to, co napisałam lub masz pytania dotyczące pracy coachingowej skontaktuj się ze mną. Chętnie pomogę w wyjaśnieniu wątpliwości.
Napisz do mnie i podaj swoje dane (telefon, email). Skontaktuję się z Tobą tak szybko jak to będzie możliwe (zwykle w ciągu ok. 2 dni).