O coachingu i jego przydatności dla menedżerów (Rzecz o Biznesie)